"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ" จัดประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดยางพารา ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ" จัดประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดยางพารา ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง13 ก.ค. 2561, 10:32

วันนี้ (13 กรกฏาคม 2561) ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางให้ครูยาง ซึ่งมีการยางแห่งประเทศไทยสาขาชัยภูมิ ที่โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ต มีคณะกรรมการเครือข่ายการผลิตและการตลาดการยางพาราจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจำนวนกว่า100คน โดยในวันนี้นายวีระชัย ศรีสาร ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ ประเด็นหลักของโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อนำออกสู่ตลาดจำหน่าย ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ส่มารถเข้าถึงกระบวนการการแปรรูปอย่างแท้จริงได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียดุลการค้า ขณะที่ต่างประเทศสามารถแปรรูปแล้วนำกลับเข้ามาจำหน่ายให้กับประเทศต้นน้ำ


นายวีระชัย ศรีสาร กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการนำความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปมากแนะนำเครือข่ายเพื่อจะได้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเครือข่าย ได้กลัยไปออกแบบ และประชุมในกลุ่มสมาชิก ว่าควรจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมอย่างไร ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแหล่งทุนในการดำเนินงานต่อไป
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร