"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา" เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขาช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 รุ่น


"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา" เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขาช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 รุ่น13 ก.ค. 2561, 09:11

วันที่ 13กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS จังหวัดพะเยา รายงานว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขา “ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 ชั่วโมง” พร้อมกัน 2 รุ่น จำนวน 47 คน ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โครงการนี้มีทั้งการฝึกทักษะอาชีพและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพด้วย โดยเน้นสร้างคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างสุขภัณฑ์ ช่างซ่อมผนัง ช่างก่อสร้างและช่างปูกระเบื้อง สามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการซ่อมและสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวช่างชุมชนเองให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกสาขานี้

นอกจากผู้ประกอบอาชีพช่างแล้ว ยังครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่าง เช่น เกษตรกร และผู้รับจ้างทั่วไปที่สนใจงานด้านช่างด้วย ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับมอบเครื่องมือช่างสำหรับประกอบอาชีพ 17 ชิ้น มูลค่า 3,500 บาทด้วย สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณฝึกสาขาช่างอเนกประสงค์จำนวน 2,033,100 บาท มีเป้าหมายรวม 13 รุ่น จำนวน 272 คน ขณะนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังเปิดรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นให้มีช่างชุมชนประจำทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดพะเยา จึงมีเป้าหมายฝึกทั้งหมดของจังหวัดพะเยา จำนวน 820 คน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-466-003-4 ในเวลาราชการ

 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ช่างที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา “ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)”จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งจะมีการนำรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของช่างชุมชนแต่ละคน ขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อจ้างช่างกลุ่มนี้ไปรับเหมางานได้

ทั้งนี้ นอกจากการนำร่องฝึกช่างอเนกประสงค์จำนวน 2 รุ่นในวันนี้แล้ว ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรวม 15 รุ่น มีผู้มีบัตรเข้ารับการฝึก จำนวน 353 คน ใน 6 สาขา ได้แก่

1. สาขา “การทำขนมไทย (18 ชั่วโมง)” ณ วัดพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน และวัดดอนไชย ต.งิม อ.ปง

2. สาขา “การทำศิลปะประดิษฐ์ (18 ชั่วโมง)” จำนวน 3 รุ่น ณ วัดสุวรรณคูหา หมู่ที่ 1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.สระ และศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน

3. สาขา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (18 ชั่วโมง)” จำนวน 2 รุ่น ณ วัดวังบง หมู่ที่ 7 และหอประชุมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ควร อ.ปง

4. สาขา “การแต่งผมสุภาพบุรุษ (30 ชั่วโมง)” จำนวน 2 รุ่น ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน ต.จุน อ.จุน และวัดสุวรรณคูหา หมู่ที่ 1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้

5. สาขา “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (18 ชั่วโมง)” จำนวน 1 รุ่น ณ วัดสุวรรณคูหา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ และ 6. สาขา “การจักสาน (30 ชั่วโมง)” จำนวน 1 รุ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

 

 

 


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์และฝึกอาชีพเสริมตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงปัจจุบัน (วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) รวมจำนวน 64 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น 1,375 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 ของเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดที่สำนักงานได้รับ

 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร