"รพ.ศรีสะเกษ" เชิญชวนร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เผย! ก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วยขนาด 700 เตียงเสร็จแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น !!


13 ก.ค. 2561, 07:58

"รพ.ศรีสะเกษ" เชิญชวนร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เผย! ก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วยขนาด 700 เตียงเสร็จแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น !!
เมื่อวันที่  12 กรกฏาคม 2561  ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่าแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ไปรับมอบเงินจำนวน  3,000,000 บาท จาก นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษและประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถานและคณะ  ซึ่งได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เพื่อจะได้นำเอาไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังขาดแคลนจำนวนมาก

 แพทย์หญิงเพิ่มศิริ   เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ  กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีสะเกษได้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการทุกด้าน รวมทั้งได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขามาประจำเพื่อทำการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษยังขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนไข้จำนวนมาก รวมไปถึงการพัฒนางานหลายๆ ด้าน เช่น การผ่าตัดสมอง ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีสะเกษมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ พร้อมทั้งการผ่าตัดจอประสาทตาและการเปิดศูนย์แคปแลปที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ ซึ่งจะนำเงินที่รับได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปพัฒนาการให้บริการให้โรงพยาบาลมีศักยภาพที่สูงขึ้น และไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังจังหวัดใกล้เคียง ส่วนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ เบอร์โทร 045-611389,045-617941-4 หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลศรีสะเกษ" บัญชีเลขที่ 311-3-32600-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ


นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  กล่าวว่า มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน  3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการร่วมบริจาคเงินของประชาชนชาวศรีสะเกษที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเพื่อการกุศล  ตนและคณะได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษยังขาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดเงินที่จะนำเอาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆมาทำการรักษาผู้ป่วยที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทางโรงพยาบาลศรีสะเกษได้ก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วยขนาด 700 เตียงเสร็จแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาคนป่วยเป็นจำนวนมาก  จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อจะได้นำอำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวศรีสะเกษต่อไป