สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ รณรงค์ ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย "สวมหมวกนิรภัย" 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการสูญเสีย


สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ รณรงค์ ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย "สวมหมวกนิรภัย" 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการสูญเสีย12 ก.ค. 2561, 17:30

วันนี้ (วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธาน ในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์ ผกก.สภศีขรภูมิ พร้อม พ.ต.ต.ชาติชาย เสาวรัฐ สารวัตรป้องกันปราบปราม กล่าวรายงานการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประชาชนทุกสาขา อาชีพ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ในวันนี้กว่า 200 คน ในวันนี้ ซึ่งอุบัติเหตุทางหลวงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุของแต่ละปี มีมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.90 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งสูงกว่าระดับสากลที่กำหนดอัตราการตายไม่เกิน 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน

โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 29.31 ของจำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเฉลี่ยวันละ 56 ครั้ง ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น วาระแห่งชาติ และตั้งเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตลง มาตรการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันเป็นอันดับแรกคือ การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผลดำเนินการตามโครงการเป็นที่น่าพอใจ ดังเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรม การสวมหมวกนิรภัยใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศเปรียบเทียบระหว่างปี พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น


 

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากการใช้รถจักรยานยนต์ จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการนี้ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นความปลอดภัยที่จะได้รับจากการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตามเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

พร้อมปล่อยขบวนรถ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ออกจากสถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ ขับขี่ไปตามถนนเสรีธิปัตย์ มุ่งหน้าอนุสาวรีย์หลวงไชยสุริยงค์ แล้วใช้ถนนเทพนิมิตรมุ่งหน้าถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ สาย 226 และไปสิ้นสุดที่วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี มีทั้งชาวบ้านทั้งนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ ใน ร้านสุรินทร์ ส.ยานยนต์ อำเภอศีขรภูมิ ได้มอบหมวกนิรภัยจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทวิริยะประกันภัยสาขาสุรินทร์ เครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดสุรินทร์ แจกเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัทซินฮวดเฮงจั่นสาขาศีขรภูมิ เอกสุรินทร์ยานยนต์สาขาศีขรภูมิ มอบหมวกนิรภัย สุรินทร์ ส.ยานยนต์สาขาศีขรภูมิมอบหมวกนิรภัย บริษัทประกันภัยสาขาสุรินทร์ มีทั้งป้ายเพื่อรณรงค์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้ เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน

 
 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร