ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 2 ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 2 ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์



12 ก.ค. 2561, 16:20

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าว ONb news รายงานว่า นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านนายบัญชา เพ็ชรรักษ์ หมู่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี ซึ่งได้รับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนปี 2561 และบ้านนายชูศักดิ์ เพ็ชรพูล หมู่ 12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี แปลงที่ได้รับรองเกษตรอินทรีย์ปี 2559 และเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผู้ตรวจฯ ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรเพื่อเป็นแรงผลักดันให้สานต่อการทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป จากนั้นเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านนางประจวบ ทับเปีย ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปี 2561 และบ้านนางวันเพ็ญ สวัสดิพงษ์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปี 2560 ซึ่งเกษตรกรทั้ง 2 ราย ได้กล่าวว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ตลอดไป ในการนี้ นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่รายงานผลการขับเคลื่อนทั้ง 2 โครงการดังกล่าวด้วย

 






คำที่เกี่ยวข้อง : #ผู้ตรวจราชการเขต 2  





ติดตาม ONB NEWS Fans Page







ข่าวน่าสนใจ




















กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร