สุดปลื้ม!! "พ่อเฒ่า-แม่เฒ่า" ชาวสระลงเรือ อายุรวมกว่า 2,000 ปี สวมชุดครุยเข้ารับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีวิต


สุดปลื้ม!! "พ่อเฒ่า-แม่เฒ่า" ชาวสระลงเรือ อายุรวมกว่า 2,000 ปี สวมชุดครุยเข้ารับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีวิต6 ก.ค. 2561, 14:14

วันที่  6 กรกฏาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีวิต ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 32 คน อายุรวมกันมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุแต่ละคนต่างพร้อมใจกันสวมชุดครุยมารับใบประกาศนียบัตร โดยมีนายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและบุตรหลานเดินทางมาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

ทั้งนี้ นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ เปิดเผยว่า ที่มาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ  เกิดขึ้นโดยแนวคิดของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการร่วมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน” 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน  3  กลุ่มวิชา ประกอบด้วย วิชาชีวิต 50 %  คือการให้ความรู้ทางด้าน ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิชาชีพ  30 %  คือการให้ความรู้ด้านแนวทางการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและหลักสูตรทางด้านวิชาการอีก 20 % หมายถึง การสร้างความรู้  ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

สำหรับจำนวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร มีระยะเวลาเรียน  3  เดือน  เรียนสัปดาห์ละ 1  วัน ๆ 5 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. 15.00 น. แต่มาเรียนจริง  8  ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่เวลา  08.00 น. 17.00 น.ทุกครั้ง เพราะนักเรียนผู้สูงอายุที่มาเรียน เลิกจากเลิกเรียนแล้ว ต่างก็ไม่ยอมกลับบ้าน ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนต่างบอกเล่าประสบการณ์ว่า การได้มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้เจอและพูดคุยกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันอย่างมากมาย จึงไม่รู้สึกเหงาเมื่อ มาโรงเรียน และทุกคนยังรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น

โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชนด้วย  ก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและก็ชอบครูผู้สอน ชอบเจ้าหน้าที่ ที่น่ารัก ใจดี เป็นกันเอง พอใกล้ถึงวันศุกร์ทีไรก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าจะได้มาโรงเรียน ทุกคน คิดว่าถ้าร่างกายยังไหวอยู่ก็จะมาเรียนต่อไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร