"มหาดไทย" มีคำสั่งพิเศษ "ณรงค์ศักดิ์" อยู่ต่อช่วย 13ชีวิตทีมหมูป่า หลังโปรดเกล้าฯนั่งพ่อเมืองพะเยา


"มหาดไทย" มีคำสั่งพิเศษ "ณรงค์ศักดิ์" อยู่ต่อช่วย 13ชีวิตทีมหมูป่า หลังโปรดเกล้าฯนั่งพ่อเมืองพะเยา5 ก.ค. 2561, 14:09

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 11 ราย ดังนี้

 

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) เชียงใหม่ 

2.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.เชียงราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พะเยา

4. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.พะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เชียงราย

5.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

6.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผวจ.ชุมพร

7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ

8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ. อำนาจเจริญ

9.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี

10.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์

11.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไปหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโยกย้าย นายณรงค์ศักดิ์ ซึ่งอยู่ระหว่างเป็นผู้อำนวยการ ช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 คน ออกจากถ้ำหลวง ไปเป็นผู้ว่าราชการ จ.พะเยา มีผลตั้งแต่ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า 13 ชีวิต ในเรื่องนี้เนื่องจากภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น 


ล่าสุดวันที่ 5 ก.ค. 61 ได้มีคำสั่งกรทรวงมหาดไทย เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายบริเวณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ตำแห่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าต่อไปจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #มท.1   #ผู้ว่าเชียงราย   #13ชีวิต   #ถ้ำหลวง  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร