"คณะครู - นักเรียน" 1,200 คน ร่วมเดินขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี


"คณะครู - นักเรียน" 1,200 คน ร่วมเดินขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี5 ก.ค. 2561, 11:10

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี จำนวน 1,200 คน เดินขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีโดยคณะครูและนักเรียนได้ตั้งขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เดินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เดิมชื่อ โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 14 กิโลเมตร


ซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมพลังผู้ปกครอง ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสร้างความยั่งยืน เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีจิตสาธารณะ จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย ไร้สารเสพติด พัฒนาหลักสูตร จัดการแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพความพร้อม ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร