ยิ่งใหญ่ !! "ไทย - ลาว"  จัดงานพิธีตักบาตร 2 แผ่นดิน สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพุทธศาสนา


ยิ่งใหญ่ !! "ไทย - ลาว" จัดงานพิธีตักบาตร 2 แผ่นดิน สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพุทธศาสนา21 มิ.ย. 2561, 08:40

ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า  นายบุญเลิศ ลันทะนา นายอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ท่านอำคา รัดสะมี รองเจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ร่วมเป็นประธานเปิดสัปดาห์วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพุทธศาสนา พร้อมด้วยนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นางไคริกา ศิริประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายด่านศุลกากรท่าลี่ สำนักพุทธศาสนา จ.เลย นางสมหมาย รัดสะมี นางจันทะสอน แสนพันสิลิ ประธานสหพันธ์แม่หญิงลาว เมืองแก่นท้าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนไทย-ลาว ร่วมงาน

 นายบุญเลิศ ลันทะนา นายอำเภอท่าลี่ กล่าวว่า จังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 แขวงของ สปป.ลาว คือ แขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ มีประเพณีในมิติศาสนาคล้ายคลึงกัน สามารถเห็นกันอย่างเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนคือ ภาษาพูดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจนสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ โดยการยึดถือวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบสี่ โดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในพุทธศาสนาใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต


จังหวัดเลยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ตระหนักว่า การใช้มิติทางศาสนาเป็นกลไกหนึ่งในการนำพาไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ ในการนำพา ด้านความสัมพันธ์จึงจัดโครงการสัปดาห์วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชาสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในมิติพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรีขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา และยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย ด้านสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงคำที่เกี่ยวข้อง : #ตักบาตร   #ไทย ลาว   #วิสาขบูชา   #สะพาน   #ขัว   #ท่าลี่  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร