"สำนักงานสาธารณสุขกาญจน์" ติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี


"สำนักงานสาธารณสุขกาญจน์" ติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี20 มิ.ย. 2561, 08:12

ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์  พร้อมเข้ารับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ  รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนห่างไกล ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความอดทน และเป็นมิตรกับประชาชนที่เข้ามารับการรักษาเหมือนเป็นครอบครัวตนเอง

 

ต่อมาที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พชอ.ของแต่ละอำเภอ ประเด็นปัญหาสำคัญระดับพื้นที่ ความต้องการ และการแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ คัดเลือกอำเภอเป้าหมายในการเยี่ยมเสริมพลัง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้งาน พชอ.ปี 2561

 

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร