ต้นแบบแห่งแรก !! "กลุ่มผู้สูงอายุ" รวมตัวผลิตเตาไร้ควัน ประหยัดพลังงาน ยึดตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง !!


15 มิ.ย. 2561, 09:49

ต้นแบบแห่งแรก !! "กลุ่มผู้สูงอายุ" รวมตัวผลิตเตาไร้ควัน ประหยัดพลังงาน ยึดตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง !!
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS จังหวัดพะเยา รายงานว่า กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใสใต้ หมู่ 2 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ที่รวมตัวกันผลิตทำเตาไร้ควันประหยัดพลังงาน ใช้ทดแทนแก๊สและไฟฟ้า โดยอาศัยพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิง อาทิ ไม้ ฟืน-ถ่าน–แกลบ แทนแบบเตาอั่งโล้ดั้งเดิม

 

 

 จากการสังเกตพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุทั้งหญิง-ชาย บ้านแม่ใสใต้ กว่า 20 คน รวมตัวกันสร้างเตาไร้ควันเพื่อใช้และทดลอง ในกลุ่มของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจากที่ทางกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัด และกศน. ตำบลแม่ใส ให้การสนับสนุนโครงการเตาไร้ควันประหยัดพลังงาน นำมาให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทำและผลิตใช้ ซึ่งเป็นต้นแบบเป็นแห่งแรกของตำบลแม่ใส หากทำประสบผลสำเร็จในอนาคตจะผลิตออกจำหน่ายในโอกาสต่อไป

 

 

 


นายศรีสมุทร อยู่ดี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่163 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตัวแทนผู้สูงอายุ สร้างเตาไร้ควันแบบเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใสใต้ได้รับการสนับสนุนสำนักงานพลังงานจังหวัด และ กศน. ตำบลแม่ใส ทำการผลิตเตาไร้ควันแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ทดแทนพลังงาน ใช้ภายในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีงานทำ มีรายได้ จึงได้ทำเตาไร้ควันขึ้นเป็นแห่งแรกของตำบลแม่ใส หากทำสำเร็จใช้งานได้ดีก็จะทำการผลิตเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านทั้งในและต่างหมู่บ้านนำไปใช้ทดแทนการใช้พลังงานฟ้า หรือแก็ส แทน

สำหรับเตาไร้ควัน จะให้ฟืน ถ่าน แกลบ หรือเศษวัสดุ เหลือใช้ นำมาเป็นเชื้อเพลิง และสามารถให้ความร้อนสูงเพราะเตาไร้ควันมีประตูเปิดปิด ช่องอากาศเข้าออก ของเตา ด้วย นับว่าเป็นเตาไร้ควันเหมือนกับเตาอั่งโล้แบบเดิม ที่นิยมใช้กันมาก่อนแต่โบราณแต่เตาอั่งโล้จะมีควันเยอะ เตาไร้ควัน ดังกล่าว หากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใสผลิตและทดลองใช้แล้วประสบผลสำเร็จก็ยินดีเปิดสอนให้กับผู้สนใจอีกด้วย หากใครสนใจติดต่อได้ที่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใสใต้ หมู่ 2 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา