ฉก.ลาดหญ้า ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ร่วมส่วนราชการทองผาภูมิ จัดกิจกรรม "โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" บริการประชาชน


ฉก.ลาดหญ้า ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ร่วมส่วนราชการทองผาภูมิ จัดกิจกรรม "โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" บริการประชาชน14 มิ.ย. 2561, 21:08วันนี้ 14 มิ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสา และ เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านรวมใจ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี น.ส.สายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอำเภอทองผาภูมิ (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานฯ

 

 

 

 ในโอกาสนี้หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ จัดกำลังพลให้บริการตัดผมกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยเขย่ง ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยในขั้นต้น

 

 

 

 
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการรับรู้ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนช่วยบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับหน่วยทหาร ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่กล่าวว่า ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งประชาชนในพื้นที่รู้สึกยินดีและดีใจที่ส่วนราชการนำบริการต่างๆมาให้ประชาชนถึงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ทหารชุด ฉก.ลาดหญ้า ต่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการ อำเภอทองผาภูมิ  จัดกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ บริการประชาชน  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร