"อยุธยาฯ" เดินหน้า kick off กำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 8 กำจัดไปแล้วกว่า 8,500 ตัน


"อยุธยาฯ" เดินหน้า kick off กำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 8 กำจัดไปแล้วกว่า 8,500 ตัน14 มิ.ย. 2561, 16:07                วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า ที่คลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ 4 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านน่ามอง ในรูปแบบประชารัฐ ” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน

 

 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในพื้นที่บริเวณคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ 4 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ ทั้งบนบก ในน้ำ และบนผักตบชวา จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บวันละ 160 ตัน โดยมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม 4,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 200 ตัน ตั้งแต่ต้นปี 2561 ได้จัดกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้ว 7 ครั้ง ที่อำเภอบางบาล อำเภอท่าเรือ อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอผักไห่ อำเภอภาชี โดยกำจัดได้ปริมาณ 8,500 ตัน

 

 
ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนช่วยกันดูแลรักษาต่อไปในระยะยาว โดยเริ่มต้นจากการกำจัดวัชพืชและดูแลแม่น้ำลำคลองบริเวณบ้านของตนเอง ให้เกิดความสะอาดและน่าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองให้ปลอดผักตบชวาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #อยุธยาเดินหน้า   #kick off กำจัดผักตบชวา   #ครั้งที่ 8   #รวมที่ผ่านมากำจัดไปแล้วกว่า 8500 ตัน  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร