"เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี" เปิดนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้และภาพยนตร์ 3 มิติ พุทธประวัติ 4.0


"เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี" เปิดนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้และภาพยนตร์ 3 มิติ พุทธประวัติ 4.08 มิ.ย. 2561, 16:01    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มิ.ย.61 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรม นิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม   3 มิติ พุทธประวัติ 4.0 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา 200 ห้องเรียนต้นแบบ สู่ 66 โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี สู่ประเทศไทย 4.0 เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561– วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล 5 อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 168 แห่ง และห้องเรียนต้นแบบ จำนวน 304 ห้องเรียน ในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนตามปฏิทินโครงการฯ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย วัด ประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล5 พ.ศ.2561-2565 และขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อฝึกนิสัย บัณฑิตนักปราชญ์ ผ่านนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ฯ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ ฐานเรียนรู้กิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชา เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ, ฐานเรียนรู้วิธีการถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบ และมีจิตสาธารณะ, ฐานการเรียนรู้การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครู, ฐานการเรียนรู้การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาด, ฐานการเรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, ฐานการเรียนรู้การนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และฐานการเรียนรู้การสวดมนต์ เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม 3 มิติ “พุทธประวัติ 4.0” อีกด้วย.loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ปทุมธานี   #เจ้าคณะจังหวัด  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร