นี่คือสิ่งที่ต้องการ !! "ชาวกาญจน์" ประชุมผู้ใหญ่ - กำนัน เข้มข้น! ขอพื้นที่คืนบริเวณโรงงานกระดาษ หวังสร้างปอดแห่งใหม่ !!


นี่คือสิ่งที่ต้องการ !! "ชาวกาญจน์" ประชุมผู้ใหญ่ - กำนัน เข้มข้น! ขอพื้นที่คืนบริเวณโรงงานกระดาษ หวังสร้างปอดแห่งใหม่ !!5 มิ.ย. 2561, 10:00 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2561

โดยวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติข้อราชการ(ส่วนราชการต่างๆ) ของพัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรี สัสดีอำเภอเมืองกาญจนบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี  เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี และผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขากาญจนบุรี วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 โครงการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(ประเภทสำรอง)ประจำปีงบประมาณ 2561 (ความมั่นคง) 5.2 เร่งรัดสำรวจข้อมูลเด็กแว้น และร้านแต่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่โดยขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้งชื่อที่อยู่โดยส่งข้อมูลได้ที่ห้องป้องกันอำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดนเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงและระเบียบวาระที่ 6 เรื่องชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย นายสันติ เหมพันธ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกำนัน  สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกันยื่นหนังสือรายชื่อราษฎรที่สนับสนุนพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของกาญจนบุรี ซึ่งนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าวในครั้งนี้

นายสันติ เหมพันธ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกลุ่มคนรักเมืองกาญจน์ ได้ทำการหารือกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอคืนพื้นที่ดังกล่าวจำนวนประมาณ 69 ไร่ บริเวณโรงงานกระดาษ เพื่อคืนให้กับคนเมืองกาญจน์ เพื่อสร้างปอด ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วตนเองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงได้หารือเพิ่มเติมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอเข้ายื่นหนังสือดังกล่าวให้กับ นาย วิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อประสานขอพื้นที่โรงงานกระดาษกลับคืนให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ผ่านไปด้วยดี และสำเร็จลุล่วงตามความคาดหวัง ว่า ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน อยากให้ช่วยกันสนับสนุนการขอคืนพื้นที่ดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นหน้าเป็นตา และความเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานของชาวจังหวัดกาญจนบุรีสืบต่อไป

  
 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชาวกาญจน์   #ประชุม   #ผู้ใหญ่บ้าน   #กำนัน   #ขอพื้นที่คืนบริเวณโรงงานกระดาษ  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร