"ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน" ร่วมเปิดงาน “ถิ่นเกษตรของไทย หัวใจการท่องเที่ยว” เชิญนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง


2 มิ.ย. 2561, 16:02

"ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน" ร่วมเปิดงาน “ถิ่นเกษตรของไทย หัวใจการท่องเที่ยว” เชิญนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า เกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดได้เดินทางไปร่วมเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งทางสมาพันธ์ เอส เอ็ม อีไทย นำโดยคุณณปภัช พิณเทพ ประธานกลุ่มภาคกลาง ได้ร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดยได้จัดเปิดตัวแมสคอต สัญญาลักษณ์ของเครืองข่ายคลัสเตอร์ฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจท้องถิ่นไทย ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแพร่หลายมากขึ้น

 

นอกจาก การเปิดตัวแมสคอต สัญญาลักษณ์ของเครืองข่ายคลัสเตอร์ฯ แล้วได้จัดกิจกรรมการแสดงเหย่ยเป็นต้นกำเนิดของชาวพนมทวน อีกทั้งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมไทยของภาคกลาง และมีการเสวนาในหัวข้อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงอนาคตการท่องเที่ยวภาคกลาง กับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมั่นคง โดยงานนี้ยังได้มีการออกบูธของผลิตพรรณทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจแต่ละชุมชนอีกด้วย และการเปิดตัวของ สมาคมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงการเกษตรภาคกลางร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสขยายธุรกิจ พร้อมร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลาง ของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังผนึกกำลังเป็นการสร้างความเข็มแข็ง ผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมตัวเป็น คลัสเตอร์ เดียวกัน เพื่อสร้างแนวทาง และกลยุทธ์การตลาด ให้เป็นนักการค้ามืออาชีพที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ มองเห็นความแตกต่าง และรู้จักนำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ และเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

  


 
MOST POPULAR