คำกล่าว "ประยุทธ์" เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา


คำกล่าว "ประยุทธ์" เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา30 พ.ค. 2561, 11:26พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่รักทุกคน “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี เป็นวันสำคัญสากลของโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมรำลึกถึงพระพุทธคุณแห่งพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธโดยทั่วกัน
 
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 6 วันที่ 29  พฤษภาคม 2561 นี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย บำเพ็ญบุญสร้างกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆ ด้วยการทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์      ฟังธรรม ถือศีล และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา    แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคล    และความร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป   
loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายก  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร