นายกชวนชาวพุทธสืบทอดพระศาสนา เจริญสติรู้เท่าทันกาย วาจา ใจ ละกิเลสจากความเห็นแก่ตัว


นายกชวนชาวพุทธสืบทอดพระศาสนา เจริญสติรู้เท่าทันกาย วาจา ใจ ละกิเลสจากความเห็นแก่ตัว30 พ.ค. 2561, 11:22วันที่ 29  พฤษภาคม  2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ด้วยการเจริญสติให้รู้เท่าทัน กาย วาจา และใจของตน ตามพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า "สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก" ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเป็นคติธรรมให้แก่ชาวพุทธในปีนี้ด้วย โดยหากทุกคนมีสติรู้เท่าทันก็ย่อมสามารถละความโลภ โกรธ หลง ที่ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัวได้

“นายกฯ เน้นย้ำว่า พุทธศาสนิกชนควรใช้โอกาสนี้ทำบุญให้ทาน รักษาศีล 5 ฟังธรรม และเวียนเทียน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องสอนลูกหลานให้เรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติอันดีงาม เพราะพุทธศาสนาช่วยน้อมนำชีวิต สร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ประเทศสงบสุข ประชาชนปลอดภัย และครอบครัวยั่งยืน”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ด้วยว่า วันนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม พร้อมทั้งรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่ สายด่วน 191 หรือ 1599
loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายก  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร