กรมทหารราบที่ 19 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561


กรมทหารราบที่ 19 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 256127 พ.ค. 2561, 16:22วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พันเอกกานต์นาท  นิกรยานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ได้มอบหมายให้ พันโทนภดล ภาคาผล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 จัดให้มีการพบปะกันระหว่างญาติกับทหารใหม่ที่ได้เข้ามาฝึกภายในหน่วย เพื่อเป็นการผ่อนคลายเครียด ความกังวล จากทางบ้านที่เป็นห่วงลูกที่เข้ามาเป็นพลทหาร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของบรรดาผู้ปกครอง เครือญาติ ภรรยาและลูกของพลทหารหลังจากที่ไม่ได้พบหน้ากันร่วมเดือนจากการเข้ามาฝึก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหน่วยได้นำรถประกอบเลี้ยงมาทำอาหารพร้อมจุดบริการน้ำดื่มฟรีแก่ผู้ร่วมงาน ท่ามกลางการแสดงจากเหล่าพลทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในระยะสั้น อาทิเช่น การแสดงการเข้าจู่โจมข้าศึกเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน, การแสดงการยิงแบบฉับพลันสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่ผู้ชม, การแสดงความรักด้วยเสียงเพลงและมอบมาลัยดอกไม้จากเหล่าพลทหารเพื่อเป็นการขอขมาและระลึกถึงบุญคุณบุปพการีที่ได้เลี้ยงดูตนจนเติบใหญ่สร้างความซาบซึ้งประทับและไฮไลด์ของงานวันนี้คือการขอแต่งงานของ พลทหารโชคชัย วงษ์พันธุ์ลักษณ์ หรือโต๊ดกับ นางสาวเบญจมาศ ดอนพันเมือง หรือโยที่ทำการเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการจำลองสถานการณ์ว่าตนเองได้เข้าทำการแสดงท่ามกลางแดดร้อนจนเป็นลมหมดสติจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนทำให้แฟนสาวที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความตกใจและวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ จนกระทั่งแฟนหนุ่มฟื้นขึ้นและทำการขอแฟนสาวของตนแต่งงานท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องพลทหารร่วมแสดงความยินดีทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

ในด้านของพันเอกกานต์นาท กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางหน่วยได้เปิดให้ญาติเข้าพบกับทหารใหม่ในทุกกองพันหลังจากเข้ามาประจำการเกือบ 1 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้ามาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพลทหารหลังจากเข้ามาประจำการ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทางญาติ และได้รับรู้รับทราบถึงวิธีการใช้ชีวิตของพลทหารโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุตรหลาน มีความเป็นระเบียบวินัย และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์พร้อมที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติหลังจากปลดประจำการไปแล้วได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

สำหรับกรมทหารราบที่ 19 เดิมเป็น กรมทหารราบที่ 2 กองพลทหาร อาสาสมัคร ผลัดที่ 3 ส่วนที่  2  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “กองพลเสือดำ” ที่ปฏิบัติการรบในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามใต้ จนกระทั่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2515 กรมทหารราบที่  2 ได้จบภารกิจในการปฏิบัติการรบ และเดินทาง กลับประเทศไทย เมื่อกรมทหารราบที่ 2 ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว กองทัพบกได้มีคำสั่งจัดตั้งและบรรจุ กรมทหารราบที่ 2 กองพลทหารอาสาสมัคร เป็นกรมทหารราบที่ 19 ขึ้นตรงต่อกองพลที่ 9 ตามคำสั่ง กองทัพบกโดยมี พันเอกจวน วรรณรัตน์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 การประกอบกำลัง ประกอบด้วย กองบังคับการ และ กองร้อยกองบังคับการ  กองพันทหารราบ ประกอบด้วย 3 กองร้อยอาวุธเบา กองร้อยสนับสนุนการรบ และ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ สถานที่ตั้งหน่วย เดิม กรมทหารราบที่ 19 ยังไม่มีสถานที่ตั้งหน่วยเป็นอาคารถาวรเพื่อใช้เป็นที่ทำการของหน่วย จึงได้อาศัยอาคารชั่วคราวของศูนย์ดำเนินกรรมวิธีทหารไปรบนอกประเทศ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมากองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณ จัดสร้างอาคารสถานที่ทำการให้กับ กรมทหารราบที่ 19 และ หน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 19 ในขั้นต้นปัจจุบันมีสถานที่ตั้งอยู่ที่สุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

  
 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #กรมทหารราบที่ 19 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ญาติหลังจากเข้ามาประจำการ  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร