บรรเทาความเดือดร้อน !! "พ่อเมืองสุราษฎร์ฯ" ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ หลังกุ้งล้นตลาด - ไม่มีการติดต่อสั่งซื้อจากต่างประเทศ !!


บรรเทาความเดือดร้อน !! "พ่อเมืองสุราษฎร์ฯ" ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ หลังกุ้งล้นตลาด - ไม่มีการติดต่อสั่งซื้อจากต่างประเทศ !!17 พ.ค. 2561, 11:40ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดฯ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากสถาณการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนื่องจากผลการผลิตกุ้งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จนเกิดสภาวะกุ้งล้นตลาด ประกอบกับผู้ประกอบการในประเทศไม่มีการติดต่อสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งไทยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมากรมประมงและภาคเอกชนร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการราคาลูกพันธุ์กุ้ง อาหารและปัจจัยการผลิตรวม ถึงทั้งทำโครงการ ประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง โดยการรับซื้อกุ้งในราคานำตลาดเพื่อพยุงไม่ให้สถานการณ์ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ผู้แทนเกษตรกรประสงค์ให้มีการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเป็นทางออกในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ ด้านกรมประมงจึงได้มีการปรึกษาและขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการค้าภายในให้ พิจารณาแจ้งหน่วยงานใต้สังกัดที่เกี่ยวข้องให้มีการส่งเสริมการบริโภคกุ้งให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร

สำหรับการแก้ปัญหาขณะนี้สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมปี 2561 ด้วยการช่วยซื้อกุ้งจากเกษตรกรในราคานำตลาด โดยกำหนดให้รับชื้อจากเกษตรกรได้รายละ 6 ตัน เพื่อช่วยพยุงราคากุ้งไม่ให้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในหลายหลายด้าน และขณะนี้ได้เปิดให้เกษตรกรมายื่นความจำนงเข้าโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 10 รายส่วนที่เหลือส่วนใหญ่กุ้งมีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้ตกลงกับห้องเย็นไว้แล้ว เพราะเป็นกุ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีขนาด 30 ถึง 50 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งยังคงมีราคาสูงกว่าต่างประเทศ ส่วนกุ้งที่มีราคาตกต่ำคือกุ้งมีขนาด 100 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้พบว่ามีเพียง 20% เท่านั้น

และจากการลงติดตามสถานการณ์ของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ายังคงมีห้องเย็นเข้าดำเนินการจับกุ้งของเกษตรกรในขนาด 30 ถึง 50 ตัวต่อกิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ 170 บาท มีเพียงกุ้งขนาดเล็กกว่านี้ที่ราคาต่ำกว่าความต้องการของเกษตรกร และโครงการดังกล่าวเกษตรกรอยากให้รัฐบาลรับซื้อมากกว่า 6 ตันตามที่กำหนดไว้

อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้เร่งให้มีการขับเคลื่อน แนวทางการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนด้วยให้มีการจัดกิจกรรมผู้บริโภคกุ้ง ให้ได้มีการนำกุ้งมาขาย ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ อีกทั้งจะได้เร่งระบายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 19 อำเภอ รวมถึงจะจัดให้มีการนำผลผลิตกุ้งเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่หลายแห่งด้วยกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มากกว่าเดิม และจะได้จัดตั้งศูนย์บริโภคกุ้งหรือเมืองซีฟู้ด ช็อป ชิม ชม เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทัวร์จีนเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก หรือการใช้งบประมาณจากโครงการ SME จัดตั้งห้องเย็นขนาดเล็กทำผลิตภัณฑ์กุ้งส่งออกไปยังประเทศจีน โดยการผ่านทางสหกรณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อนำไปออกงานหรือกิจกรรมต่างๆในจังหวัดฯอีกด้วย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไปก่อน

 

 นายวิชยุตม์โต กล่าวว่าจากการได้ลงพื้นที่ ร่วมกับประมงจังหวัดพบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแปลงใหญ่ มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีการบริโภคกุ้งมาก อีกทั้งยังจะต้องขอความร่วมมือจากห้างค้าปีกค้าส่ง ให้เปิดรับกุ้งไปจำหน่าย อีกทั้งจะได้มีการกระจายผลิตภัณฑ์กุ้งไปให้ทั่วถึงทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงตลาดประชารัฐด้วย


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #เร่งแก้ปัญหาราคากุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร