"ผู้ว่าฯศรีสะเกษ" ชวนบัณฑิตคืนถิ่นตามรอยพ่ออย่างพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์


"ผู้ว่าฯศรีสะเกษ" ชวนบัณฑิตคืนถิ่นตามรอยพ่ออย่างพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์9 พ.ค. 2561, 08:15 

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2561  ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนางสาวดาริกา จรัณยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา  ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนมาร่วมในพิธีครั้งนี้นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า   บัณฑิตทุกคนถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เป็นแก่นหรือแกนในการพัฒนาทุกมิติ เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีพลังความรู้เป็นพื้นฐาน ในการเพิ่มศักยภาพต่อยอดการพัฒนา สืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart farmer,  Big farm , SME  ,Otop , เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้บัณฑิตที่จะคืนถิ่นได้ปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการมุ่งสู่ความเป็นThailand 4.0 จนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ทั้งนี้ จ.ศรีสะเกษ นับว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์เนื่องจากว่า ดินของ จ.ศรีสะเกษ เป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟที่มีอยู่มานานแล้วและเป็นดินที่มีแร่ธาตุเหมาะสำหรับการปลูกต่าง ๆ  เป็นอย่างยิ่ง เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ  เงาะ  มังคุด ละมุด ลำไย  ข้าวหอมมะลิ  ยางพารา ต้นกล้วย  มะละกอ  มันสำปะหลัง  ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟของ จ.ศรีสะเกษ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทย  เนื่องจากว่า เป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มใน  เม็ดเล็กเนื้อทุเรียนจะเยอะ กลิ่นไม่ฉุนมาก  ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟเป็นที่ชื่นชอบของนักบริโภคทุเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก  ตนจึงขอเชิญชวนบัณฑิตทุกคนกลับมาบ้านเกิดเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาบ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ ของตนเองต่อไปloading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชวนบัณฑิตคืนถิ่นตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   #ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร