สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุม "วางแผนเสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง" หวัง!! สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยสังคม (คลิป)


1 พ.ค. 2561, 13:59สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุม "วางแผนเสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง" หวัง!! สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยสังคม (คลิป)

Loading...สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 โรงเรียน ร่วมประชุมวางแผนเสริมหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง (ระดับปฐมวัย) เข้าสู่ห้องเรียน หวังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาแต่วัยเยาว์ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รู้ทันภัยจากโลกโซเซียล สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ โดยทาง สพป.จะเริ่มใช้หลักสูตรในวันเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2561 นี้
 


 


Loading...

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บร.เขต 1 ได้เดินทางเป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมการเสริมหลักสูตร เตรียมลูกเสือสำรอง (ระดับปฐมวัย) พร้อมกับตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 1 จำนวน 202 โรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ให้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมและเสนอข้อคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปปรับให้เหมาะสมในการเรียนการสอน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศในอนาคต และรู้ทันภัยจากสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

 

 

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บร.เขต 1 เปิดเผยว่า ในยุคสมัยนี้ ภัยจากสังคมมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากโลกออนไลน์ ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทาง สพฐ. จึงได้มีนโยบายการนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างจริงจัง ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านทักษะชีวิต และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมลูกเสือ จะสามารถพัฒนาระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้ทันภัยจากสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

 


 

Loading...
Loading...MOST POPULAR