เกาะกระแสละคร "บุพเพสันนิวาส" ผวจ.ลพบุรี นำทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับพัน! ดึงเอกลักษณ์ "แต่งชุดไทย" ออกกำลังกาย


14 มี.ค. 2561, 20:55

เกาะกระแสละคร "บุพเพสันนิวาส" ผวจ.ลพบุรี นำทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับพัน! ดึงเอกลักษณ์ "แต่งชุดไทย" ออกกำลังกาย
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำออกกำลังกายในกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า” ณ  เขตพระราชฐานชั้นนอก 12 ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุ ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอายุ และเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ออกกำลังกายทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี อีกทั้งเป็นการสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"  โดยนำเอกลักษณ์การแต่งกายชุดไทยประยุกต์ของชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งชาวลพบุรีมีการ “แต่งไทยทั้งเมือง” ในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 30 ปี  มาร่วมในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสีสันและจุดสนใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,000 คน  ต่างนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ ที่มีความสวยงาม ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน มีการประยุกต์ท่าฟ้อนรำไทยมาร่วมในการออกกำลังกาย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย