"รพ.ตำรวจสกลนคร" จัดโครงการตำรวจตรวจรัก ป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย !!


30 ม.ค. 2561, 11:34"รพ.ตำรวจสกลนคร" จัดโครงการตำรวจตรวจรัก ป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย !!

Loading...เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2561 ที่หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง  กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร  พล.ต.ต.สมเกียรติ  เกิดจงรักษ์  ผบก.ภ.จว.สกลนคร  เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจตรวจรัก ซึ่งเป็นโครงการที่ รพ.ตำรวจ  นำโดย พล.ต.ต.หญิง พรเพ็ญ  บุนนาค  นายแพทย์ (สบ.6 ) รพ.ตำรวจ ประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ รพ.ตำรวจ นำคณะออกมาให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีป้องกันการติดเชื้อเอดส์  ทั้งนี้สถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน จำนวนผู้ติดเชื้อ hiv เป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย  รองจากประเทศอินเดีย  จีน  และอินโดนีเซียโดย  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมทั้งหมด 46,0000 ราย  ปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อ hiv รายใหม่  จำนวน 8,200คน   ในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 เป็นกลุ่มชายรักชาย  มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์เป็นประมาณ 20,000 คน  หรือเฉลี่ย 55 คนต่อวัน การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ส่วนใหญ่ผ่านทางเพศสัมพันธ์  ถึงร้อยละ 90 ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันร้อยละ 8 และผ่านทางการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก  อีกร้อยละ 2  คณะกรรมการเอดส์ชาติ  โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ มีเป้าหมายร่วมกันคือไม่มีผู้ติดเชื้อ hiv รายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิต


Loading...

เนื่องจากโรคเอดส์ไม่มีการ ตีตรา และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ hiv โดยใช้มาตรการส่งเสริมให้คนไทยทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ด้วยการเจาะเลือดเพื่อการตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละ 2 ครั้งหากพบว่ามีการติดเชื้อจะได้รีบเข้ารับการรักษา  ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสโดยเร็ว  ไม่ต้องรอให้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวลดต่ำลง  ซึ่งอาจดำเนินการตามกลยุทธ์นี้  เชื่อได้ว่าในปีพุทธศักราช 2573 ประเทศไทยจะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้หรือไม่  เกินปีละ 1,000 ราย  ข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคงและทรงเกียรติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชาย  ทำให้เป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามและเพศที่ 3 จึงมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ hiv และติดเชื้ออื่นๆหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน  มีทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ  ที่มีความเสี่ยงในการเข้าปะทะกับผู้ร้าย  หรือเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ  ทำให้มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆจากผู้อื่นได้ หากไม่ทราบแนวทางปฏิบัติหลังสัมผัสอย่างถูกวิธี  ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV  โรงพยาบาลตำรวจจึงได้จัดทำโครงการตำรวจตรวจรักขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการรับ การอบรมมีความรู้เรื่องเอดส์ แ ละวิธีการป้องกันและการติดเชื้อ hiv มากขึ้น รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสำคัญในการทราบสถานะการติดเชื้อ hiv ของตนเอง  โดยสมัครใจเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคจากนี้ เพื่อช่วยดูแลภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม  คณะทำงานได้เตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มาฉีดให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Loading...
Loading...MOST POPULAR